Det Danske Institut i Athen

“Nu, hvor ingenting er, hvad det var
– om forvandlinger og eksistens”. 2020

Et kunstnerisk forløb i form af 4 relieffer i bronze og græsk Thassos marmor til den indre gårdhave på Det Danske Institut i Athen. Udsmykningen er blevet til med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

“Now, when nothing is what is was
– on transformations and existence. 2020.

A series of reliefs in bronze and Greek Thassos marble for the inner courtyard of the Danish Institute in Athens. With support from the New Carlsberg Foundation.

Jeg ønsker med ” Nu, hvor ingenting er, hvad det var – om forvandlinger og eksistens ” at gå i dialog med omgivelserne og invitere indenfor til et andet rum end det kendte, hvor det er transformationer af rum samt mulighederne for erfaring og sansning, der sættes i spil i håbet om at nye fortællinger vil opstå i hvert enkelt individs møde med værket.

Afsættene for arbejdet med værkerne er flere; DIA´s gårdhaves proportioner og stedets karaktér, Grækenlands natur og topografi, geologiske processer; særligt de forskellige tektoniske processer, der skaber bjerge og vulkanske øer samt forskellige skulpturfragmenter og relieffer med draperinger fra Akropolis.

Generelt er jeg i mit arbejde optaget af at undersøge forhold mellem virkelighed, verden og repræsentation samt af eksistentielle spørgsmål. Med ” Nu, hvor ingenting er, hvad det var – om forvandlinger og eksistens ” har jeg bevidst ladet tilfældet og det uforudsigelige være en integreret del af arbejdsprocessen og dermed medbestemmende for værkernes endelige form og udtryk.


Det handler hver gang om at søge at finde det jeg aner eksistensen af, men ikke kender endnu i en intens dialog med materialerne og det jeg kan – og ikke kan styre og kontrollere. En undersøgelse af mulighederne for bevægelse, forandring og eksistens, der ligger i den åbne, lyttende, intuitive og reflekterende proces.

De 3 bronze relieffer måler samlet 350 x 130 x 6 cm. Marmor relieffet måler 150 x 50 x 18 cm.

Fotograf: Leonidas Kourgiantakis

Læs mere på Ny Carlsbergfondets hjemmeside her

https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/livgivende-processer-i-athen